• Slider 247
 • Slider 248
 • Slider 249

Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"

 

     Założone w 2000r. Działalność Stowarzyszenia „Radlińska Przystań” polega na kompleksowej pomocy dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej. Podejmujemy działania mające na celu edukowanie w zakresie poprawy sytuacji socjalno-bytowej, zdrowotnej osób niepełnosprawnych. Zajmujemy się udzielaniem porad oraz organizowaniem spotkań, szkoleń z przedstawicielami instytucji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z placówkami kulturalno-oświatowymi, z placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania. Nasi podopieczni aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym, społecznym regionu.

 

 

     Celem stowarzyszenia jest:

 • wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom,
 • pomoc w tworzeniu godnego życia osobom niepełnosprawnym,
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich udział w życiu miasta jako pełnowartościowych mieszkańców,
 • pomoc rodzinom w zakresie informacji prawnej,
 • propagowanie w społeczeństwie postaw życzliwości wobec osób niepełnosprawnych,
 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia.

 

 

     Obecnie skupiamy 50 osób niepełnosprawnych z powiatu wodzisławskiego. Nasze działania:

 • organizacja imprez okolicznościowych (bale karnawałowe, urodziny, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, ogniska, Andrzejki, spotkania opłatkowo-kolędowe),
 • wycieczki: Pszczyna, Rudy Raciborskie, Ustroń, Wisła, Brenna, Gliwice, Bielsko-Biała, Inwałd, Wadowice, Teatr Banialuka, Muzyczny Teatr w Gliwicach, Chlebowa Chata, Rogów Opolski, Chorzów Muzeum i Ogród Zoologiczny, Pławniowice, Toszek, Cieszyn, Goczałkowice Ogrody Kapias, Toszek, Pławniowice, Opole, Koniaków, Chudów.
 • przeglądy, festiwale, wystawy: Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach, Dzień Osób Niepełnosprawnych w Pszowie, Majowe Spotkania w Ogrodzie Marzeń w Pszowie, Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl., Festiwal Piosenki w Czyżowicach, wystawa plastyczna „DOM”, konkurs plastyczny Janioł nad Janiołami, konkurs regionalny „Śląska Marzanna”, Wielkanocna Palma, Dzień Pluszowego Misia, Festiwal Organizacji Pozarządowych w Radlinie.
 • projekty: ,,Nasze Pasje” (dotacja z PFRON), „Wędrówki po ziemi śląskiej” (dotacja PFRON, Projekt terapeutyczno-artystyczny „Kim jestem” dotacja z Fundacji Stefana Batorego, Zajęcia artystyczne dla osób niepełnosprawnych(dotacja Miasto Radlin). Uczestnikami zajęć są członkowie naszego stowarzyszenia oraz wolontariusze.
 • spotkania: zajęcia warsztatowe z ciekawymi ludźmi, prawnik, lekarz, logopeda, pracownik PCPR i OPSu z Radlina, warsztaty - ROPS-Katowice,
 • udział w imprezach środowiskowych: koncert „Muzyczny Most, Mikołajki, Festyny Miejskie Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, spotkania z harcerzami, ogniska z OSP Radlin, WOŚP, „Jak oni tańczą”.
 • stała współpraca: Urząd Miasta Radlin, MOK, ZSS, OPP, OPS, PCPR, CRIS, OSP, Gimnazjum nr1, Hufiec Ziemi Wodzisławskiej, PCPR, Starostwo Powiatowe, stowarzyszenia z ościennych miast (Rydułtowy, Pszów).


 

 • Kalendarz
 •  

 • W obiektywie
 • Imprezy w regionie
  • Slider 4
  • Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 49
 • Współpracują z MOK
  • Slider 7
  • Slider 192
  • Slider 75
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo
2024 Copyright © 2012-2022 Miejski Ośrodek Kultury