• Slider 247
 • Slider 248
 • Slider 249

Orkiestra Górnicza „Marcel”

   Orkiestra dęta  "Marcel" to obok chórów jedno z najstarszych radlińskich przedsięwzięć kulturalnych. Założona w 1917r. z myślą o obsłudze kopalnianych uroczystości już w początkowym okresie swojego istnienia osiągnęła wysoki poziom artystyczny. W latach międzywojennych jej stan osobowy wzrósł do 60 osób, co stawiało ją w szeregu największych orkiestr tego typu. Koncertowała m.in. u stóp Kopca Kościuszki w Krakowie, w Wilnie i w Warszawie z okazji uroczystości państwowych.

 

   Wojna Światowa przerwała dobrą passę radlińskiej orkiestry; jednak po jej zakończeniu orkiestra została reaktywowana. Już w roku 1945 liczyła 30 osób i wzięła udział w zjeździe orkiestr w Warszawie . W 1955 uświetniła dożynki w Opolu, w 1964 zajęła II miejsce w ogólnopolskim przeglądzie zespołów artystycznych w Kędzierzynie. Ponad sześciokrotnie występowała w czeskim Jabłonkowie w " Święcie Górala". Grała w Katowicach na uroczystości odsłonięcia Pomnika Powstańców Śląskich w 1962r. oraz na pogrzebie śląskiego pisarza Gustawa Morcinka w Cieszynie (1963r.).


   Lata 90-te ubiegłego wieku to okres głębokich zmian ustrojowych w państwie i górnictwie; czego efektem było wyprowadzenie orkiestry ze struktur kopalnianych i w następstwie brakiem jej finansowania przez górnictwo. Dzisiaj orkiestra działa w strukturach Agencji Artystycznej "Musica-Viva" pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury, co pozwala jej na dalsze istnienie. Oprócz wyżej opisanych sukcesów nie sposób wyobrazić sobie obchodów świąt państwowych i kościelnych bez jej udziału. Tym samym znacząco przyczynia się do rozwoju i kultywowania tradycji muzycznych  Śląska i Radlina.

   Obecnie trzon orkiestry tworzą pracownicy oraz emeryci KW "Marcel"; skład zredukowano do 25 stałych członków. Prowadzona jest przez Franciszka Magierę.

 

 • Kalendarz
 •  

 • W obiektywie
 • Imprezy w regionie
  • Slider 4
  • Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 49
 • Współpracują z MOK
  • Slider 7
  • Slider 192
  • Slider 75
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo
2024 Copyright © 2012-2022 Miejski Ośrodek Kultury