• Slider 247
 • Slider 248
 • Slider 249
 • Slider 259
 • Slider 262
 • Slider 265

III KONKURS WOKALNY “ DAJ SIĘ WKRĘCIĆ ” REGULAMIN

Wydarzenie od: 2022-11-08

III KONKURS WOKALNY “ DAJ SIĘ WKRĘCIĆ ”

REGULAMIN

Cele: popularyzacja śpiewania, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez muzykę i śpiew, stworzenie możliwości zaprezentowania uzdolnień wokalnych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości

1.) Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie

2.) Uczestnicy: Kategorie wiekowe / rok urodzenia/:

 • 5 - 8 lat
 • 9 - 12 lat
 • 13 - 17 lat
 • 18 +

3.) Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą brać udział soliści;
 • uczestnik wykonuje jeden utwór;
 • piosenka może być wykonana a’capella, z akompaniamentem własnym, innej osoby lub z półplayback; akompaniament nie może zawierać linii melodycznej
 • przyjmowane są wyłącznie nagrania przesłane jako plik audiowizualny (obraz + dźwięk, nagranie poziome) w formie linku na YouTube;
 • nagranie powinno być wykonane starannie, dźwięk wyraźny, słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych odgłosów, prezentacja wokalna powinna być poprzedzona zapowiedzią własną : DAJ SIĘ WKRĘCIĆ EDYCJA 2022 , IMIĘ I NAZWISKO, TYTUŁ PREZENTACJI, wokal ;
 • !!! niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie.

4.) W ocenie uczestników komisja będzie brać pod uwagę przede wszystkim:

 • dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku wykonawcy);
 • poziom wykonania (dykcja, intonacja, emisja);
 • ogólne wrażenie artystyczne.

5.) Organizacja konkursu:

 • nadsyłanie filmu z piosenką do 31.10, ogłoszenie wyników 8.11
 • Jury przyzna nagrody w każdej kat. wiekowej
 • Wyniki konkursu oraz nagrodzone prezentacje będą opublikowane na stronie internetowej placówki i portalu FACEBOOK
 • Decyzja jury jest ostateczna.

6.) Forma udziału :

- link do prezentacji wysyłamy na adres mailowy koordynatora s.lubszczyk@gmail.com lub s.borkowska.mok@radlin.pl

-prezentację należy podpisać :

Imię , nazwisko, rocznik, adres

kategoria konkursowa

opiekun (w przypadku osoby nieletniej)

tel. kontaktowy, e-mail

tytuł prezentacji

7.) Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez MOK w Radlinie podanych danych osobowych uczestnika oraz umieszczanie wizerunku uczestników w materiałach tekstowych, foto i video związanych z realizacją przez MOK w Radlinie III Konkursu Wokalnego "DAJ SIĘ  WKRĘCIĆ", zamieszczanych na portalach internetowych, w prasie oraz publikacjach i wystawach. Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo". 8.)Zgłoszenie uczestników do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich treści zawartych w regulaminie. Zapraszamy

 •  

 • *W każdym momencie można zrezygnować z subskrypcji.

 • W obiektywie
 • Imprezy w regionie
  • Slider 4
  • Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 49
 • Współpracują z MOK
  • Slider 7
  • Slider 53
  • Slider 163
  • Slider 192
  • Slider 75
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo
2023 Copyright © 2012-2022 Miejski Ośrodek Kultury