• Slider 247
 • Slider 248
 • Slider 249
 • Slider 259
 • Slider 262
 • Slider 265

Stowarzyszenie Pszczelarzy Stara Barć

Krótka historia pszczelarstwa.

 

   Na świecie - 5000 lat p.n.e Egipcjanie hodowali pszczoły pozyskując miód, wosk i kit pszczeli. Pozyskiwali je głownie do konsumpcji oraz wykorzystywali w procesie balsamowania zwłok.

 

   W Europie - Na terenach wschodnich Słowian efekty pracy pszczół wykorzystywane były do produkcji miodu i trunku miodowego. Pszczelarze zaczęli wykorzystywać tzw. "uliszcza" w czasie procesu hodowli.

 

   W Polsce - Pszczelarstwo dostarczało wówczas dużej ilości surowca miodowego i woskowego; dla kraju i zagranicy. Wosk i miód stanowiły rodzaj monety ułatwiającej wymianę handlową. Wosk również zwyczajowo stanowił zapłatę za grzechy oraz ofiarę na Kościół.

 

   Na Śląsku - Pierwszy opisany bartnik kroczył po ziemi Śłąskiej w okolicy Głogowa już w roku 1015r. W 1568r. bartnik leśny Nikol Jakob ze Szprotawy wydał podręcznik pszelarski - opisując w nim przczelarstwo przydomowe i bartnictwo leśne na Śląsku. Ze względu ówczesne zacofane metody w gospodarce pszczelej  oraz wyręb lasów pszczelarstwo powoli upadało. Kroniki donoszą , że zaczęły pojawiać się pierwsze ule z desek jednak bez odpowiedniego ocieplenia były tylko ciekawostką. Proces upadku pszczelarstwa zatrzymał się wraz z narodzinami jednego z reformatorów i tzw. ojców pszczelarstwa polskiego ks. Jana Dzierżonia. Badał on rozwój i życie pszczół, zasłynął z "uruchomienia" ramki w ulu, odkrył dzieworództwo matki dzięki tym obserwacjom wydał wiele uznanych prac naukowych.

 

   Na ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej - W dniu 13 maja 1945r. powstaje Towarzystwo Pszczelarzy w Radlinie; w późniejszym okresie liczba czlonków wahała się od 62 do 286. w 1956 utworzono Powiatowy Związek Pszczelarzy w Wodzisławiu z prezesem Robertem Szmelichem. Prezesem Koła Pszczelarzy Radlin był Stanisław Pośpiech - prowadzono szkolenia, zadrzewiano nieużytki, uprawiano rośliny miododajne. Od roku 1982 prezesem został Alojzy Langer; trudne czasy pszczelarstwa opisywał brak cukru na zimowe dokarmianie, brak lekarstw. Efektem czego liczba rodzin pszczelich jak również samych pszczelarzy malała osiągając 1986 roku liczbę 32 członków. W tym samym roku nowym prezesem zostaje Eugeniusz Szwachuła miszcz pszczelarski. Mimo nadal trudny czasów dla pszczelarstwa ustalono program naprawczy, wprowadzono wiele nowoczesnych rozwiązań do uli, sprowadzano lekarstwa z zagranicy, nawiązano kontakty z weterynarzami i farmaceutami. Efektem tych działań było zwiększenie liczby członków towarzystwa do 42, a liczby pszczelich rodzin do 400-stu. Nastąpiły zmiany organizacyjne; postanowiono wystąpić z Wojewódzkiego Związku Pszczelarstwa tym samym z Polskiego Związku Pszczelarstwa i stworzyć Stowarzyszenie Pszczelarzy "Radlin". Od 1996r. działa pod zmienioną nazwą jako stowarzyszenie Pszczelarzy "Stara Barć" z prezesem Eugeniuszem Szwachułą na czele.

 

   Rok 2015 jest jubileuszowy gdyż mija 70 lat zorganozowanego pszczelarstwa Ziemi Rybnicko - Wodzisławskiej.

 

Zebrania odbywają się w każdą drugą środę mc-a o godz. 16.00 w MOK Radlin.

 

 

 

zebrał i pracował

prezes

Eugeniusz Szwachtuła

 

Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Pszczelarzy Stara Barć

 

 •  

 • *W każdym momencie można zrezygnować z subskrypcji.

 • W obiektywie
 • Imprezy w regionie
  • Slider 4
  • Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 49
 • Współpracują z MOK
  • Slider 7
  • Slider 53
  • Slider 163
  • Slider 192
  • Slider 75
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo
2023 Copyright © 2012-2022 Miejski Ośrodek Kultury